Firma ATM Finanse Solski Tomasz oferuje obsługę w zakresie ubezpieczeń indywidualnych oraz dla firm..

Obsługiwane są ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe i życiowe.

  • ubezpieczenia mieszkań i domów,
  • ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych,
  • ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej firm,
  • ubezpieczenia komunikacyjne,
  • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą,
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • prywatna opieka medyczna,
  • indywidualne ubezpieczenia na życie,
  • grupowe ubezpieczenia na życie,
  • inne.