Firma ATM Finanse Solski Tomasz nieprzerwanie funkcjonuje od kwietnia 2000 r. Głównym rodzajem prowadzonej działalności jest pośrednictwo ubezpieczeniowe (multiagencja ubezpieczeniowa), ale oprócz tego występują: pośrednictwo kredytowe i leasingowe, sprzedaż pojazdów i doradztwo w tym zakresie.

Wieloletnie doświadczenie i rzetelne podejście do świadczonych usług gwarantuje naszym Klientom pewność i poczucie bezpieczeństwa. Naszą misją jest ciągły rozwój proponowanych kompleksowych rozwiązań we wszystkich obszarach naszego działania.

Nasze działania w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego:

  • analiza ryzyka ubezpieczeniowego,
  • przygotowanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych,
  • obsługa zawartych umów ubezpieczenia,
  • pomoc przy likwidacji szkód,
  • porady,
  • prewencja ubezpieczeniowa.     

Poprawienie płynność finansowej podmiotów gospodarczych realizujemy poprzez:

  • zapewnienie dostępności gwarancji ubezpieczeniowych (zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki i inne),
  • kompleksową obsługę w zakresie pozyskania atrakcyjnych leasingów i kredytów na zakup mienia ruchomego (np. pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia, meble i inne) oraz nieruchomości.